การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร (Stroke Network) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Authors

  • กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Downloads

Published

2019-02-14

How to Cite

1.
วัชระศักดิ์ศิลป์ ก. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร (Stroke Network) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. J Thai Stroke Soc [Internet]. 2019 Feb. 14 [cited 2024 Jun. 14];14(1):23-34. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jtss/article/view/172181

Issue

Section

Original article