ฤทธิ์ต้าน Helicobacter pylori และคุณสมบัติโพรไบโอติกของสายพันธุ์แลคโตบาซิลลัส

Authors

  • มาลัย ทวีโชติภัทร
  • บุญรัตน์ ลัดดา
  • บุญรัตน์ ลัดดา
  • ขวัญนันท์ นันทวิสัย
  • ศรีสมบัติ พุฒิกมลกุล
  • เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์

Keywords:

Lactobacillus, Helicobacter pylori, infectious disease, probiotics

Abstract

แลคโตบาซิลลัสมีประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ ในการศึกษานี้ได้คัดแยกสายพันธุ์แลคโต บาซิลลัสจากอุจจาระของทารกและอาหารหมักดอง เพื่อทดสอบคุณสมบัติในการต่อต้านการเจริญของเชื้อ Helicobacter pylori ทำการคัดแยกแลคโตบาซิลลัสได้ทั้งหมดจำนวน 400 สายพันธุ์ โดยอาศัยคุณสมบัติใน การติดสีแกรมบวก รูปร่างแท่งและไม่สร้างเอนไซม์คะตะเลส จากนั้นทดสอบความสามารถในการต่อต้านเชื้อ H. pylori ด้วยวิธี agar spot พบว่า 100 สายพันธุ์ ไม่ต่อต้านเชื้อ H. pylori มี 227 สายพันธุ์ ต่อต้านได้ในระดับต่ำ และ 71 สายพันธุ์ ต่อต้านได้ปานกลาง เป็นที่น่าสนใจว่ามี 2 สายพันธุ์ที่ต่อต้านเชื้อ H. pylori ได้สูง โดยทั้ง 2 สายพันธุ์มีคุณสมบัติโพรไบโอติกคือ ทนต่อความเป็นกรดที่ pH 2.0, 3.0 และ 4.0 และทนต่อน้ำดีที่ความเข้มข้น
1-4% จากการวิเคราะห์ลำดับเบสของ 16S rRNA gene พบว่าเป็น Lactobacillus paracasei subsp. paracasei การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์แลคโตบาซิลลัสที่คัดแยกจากอุจจาระของทารกและ แหล่งอาหารของคนไทย มีคุณสมบัติในการต่อต้านการเจริญของเชื้อก่อโรคชนิด H. pylori ซึ่งอาจจะนำไปเป็น โพรไบโอติกที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อ H. pylori ได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

--

Downloads

Published

2018-08-29

Issue

Section

Original Article (บทความวิจัย)