การตรวจวินิจฉัยโดยอัลตร้าซาวด์ระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อสำหรับไหล่ปกติ

การตรวจวินิจฉัยโดยอัลตร้าซาวด์ระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อสำหรับไหล่ปกติ

Authors

  • พัทธ์ปิยา สีระสาพร Department of rehabilitation medicine, Faculty of medicine, Khon Kaen university

Keywords:

อัลตร้าซาวด์ระบบโครงร่างกระดูกและกล้ามเนื้อ, musculoskeletal ultrasound, shoulder

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kane D, Grassi W, Sturrock R, Balint PV. A brief history of musculoskeletal ultrasound: ‘From bats and ships to babies and hips.’ Rheumatology (Oxford). 2004 Jul 1;43(7):931–3.

Primack SJ. Past, Present, and Future Considerations for Musculoskeletal Ultrasound. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics. 2016 Aug 1;27(3):749–52.

McDonald DG, Leopold GR. Ultrasound B-scanning in the differentiation of Baker’s cyst and thrombophlebitis. Br J Radiol. 1972 Oct;45(538):729–32.

Ihnatsenka B, Boezaart AP. Ultrasound: Basic understanding and learning the language. Int J Shoulder Surg. 2010;4(3):55–62.

Lento PH, Primack S. Advances and utility of diagnostic ultrasound in musculoskeletal medicine. Curr Rev Musculoskelet Med. 2007 Nov 15;1(1):24–31.

Özçakar L, Kara M, Chang K-V, Çarl AB, Akkaya N, Tok F, et al. Nineteen reasons why physiatrists should do musculoskeletal ultrasound: EURO-MUSCULUS/USPRM recommendations. Am J Phys Med Rehabil. 2015 Jun;94(6):e45-49.

Deimel GW, Jelsing EJ, Hall MM. Musculoskeletal Ultrasound in Physical Medicine and Rehabilitation. Curr Phys Med Rehabil Rep. 2013 Mar 1;1(1):38–47.

Ozçakar L, Tok F, Kesikburun S, Palamar D, Erden G, Ulaşli A, et al. Musculoskeletal sonography in physical and rehabilitation medicine: results of the first worldwide survey study. Arch Phys Med Rehabil. 2010 Feb;91(2):326–31.

Brose SW, Boninger ML, Fullerton B, McCann T, Collinger JL, Impink BG, et al. Shoulder ultrasound abnormalities, physical examination findings, and pain in manual wheelchair users with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil. 2008 Nov;89(11):2086–93.

Singh JP. Shoulder ultrasound: What you need to know. Indian J Radiol Imaging. 2012;22(4):284–92.

Jacobson JA. Shoulder US: Anatomy, Technique, and Scanning Pitfalls. Radiology. 2011 Jul 1;260(1):6–16.

Downloads

Published

2018-09-13