5 กันยายน: วันบาดเจ็บไขสันหลัง

5 กันยายน: วันบาดเจ็บไขสันหลัง

Authors

  • อภิชนา โฆวินทะ

Keywords:

วันบาดเจ็บไขสันหลัง, SCI Day

Abstract

-

References

Second spinal cord injury day: 5th September 2017. [cited 2017 July 31]. Available from: http://www.worldsci.org.

Kovindha A. People with spinal cord injury in Thailand. Am J Phys Med Rehabil. 2017;2(Suppl):S120-3.

Downloads

Published

2017-08-29