การเปรียบเทียบระดับวิตามินดีและแมกนีเซียมในเลือดผู้ป่วย ไฟโบรมัยอัลเจียกับคนปกติ

การเปรียบเทียบระดับวิตามินดีและแมกนีเซียมในเลือดผู้ป่วย ไฟโบรมัยอัลเจียกับคนปกติ

Authors

  • ศุภรัศมิ์ ทวนนวรัตน์
  • ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช
  • นิลรัตน์ วรรณศิลป์
  • ภูมิ สุขธิติพัฒน์

Keywords:

fibromyalgia, vitamin D, magnesium

Abstract

Objectives: To compare serum total vitamin D (25(OH) D) levels and plasma magnesium levels between patients with fibromyalgia syndrome (FMS) and age and sex matched normal control population.

Study design: Age and sex matched cross-sectional study

Setting: Out patients of Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine Siriraj hospital

Subjects: A total of 40 FMS patients diagnosed by the ACR 2010 criteria and 40 age and sex matched normal controls (mean age = 45 years, 36 females and 4 males in each groups) from August to October 2014. All participants had no underlying disease and did not take any medication, vitamin D or magnesium supplement influencing the laboratory results.

Methods: Participants’ blood was collected for total serumvitamin D and plasma magnesium levels. The results werecompared between each group.

Results: The mean value of serum total serum vitamin D concentration in FMS group was 0.5 (SD 0.1) ng/mL higher than normal controls (mean 24.6 (SD 7.5) and 24.1 (SD 8.5) ng/mL, respectively, p=0.813). The mean value of plasma magnesium levels was 0.1 (SD 0.02) mg/dL higher in fibromyalgia group than control [mean 2.1 (SD 0.18) and 2.0 (SD 0.16) mg/dL, respectively, p=0.108).

Conclusion: There was no statistically significant difference in mean total serum vitamin D and plasma magnesium levels between fibromyalgia and control group.

References

1. Mease P. Fibromyalgia syndrome: review of clinical presentation, pathogenesis, outcome measures, and treatment. J Rheumatol. 2005;75:6-21.
2. Ittipongsathorn N, Phonghanyudh T, Nitikornatiwat P. Prevalence of fibromyalgia at the physical medicine and rehabilitation outpatient clinic in Phramongkutklao Hospital. J Thai Rehabil Med. 2016;26:24-30.
3. Ballantyne JC, Eisenberg E, Fricton JR, Giamberardino MA, Goh CR, Jadad AR, et al. Update on Fibromyalgia Syndrome. Pain Clinical Updates (IASP). 2008;18:1-5.
4. Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles M-A, Goldenberg DL, Katz RS, Mease P, et al. The American College of Rheumatology Preliminary Diagnostic Criteria for Fibromyalgia and Measurement of Symptom Severity. Arthritis Care Res (Hoboken). 2010;62:600-10.
5. Five Differential Diagnoses to Fibromyalgia Syndrome [Internet]. 2008 [Cited 2014 Oct 30] Available from http://fibroaction.org/Articles/Five-Differential- Diagnoses-to-Fibromyalgia-Syndrome-.aspx
6. Boonyaratvej N. ตำราเสริมสร้างประสบการณ์ทางออโธปิดิคส์ Vitamin D. Nontaburi: Bliss communication publishing; 2543; 70.
7. Soontrapa S, Soontrapa S, Chailurkit L, Sakondhavat C, Kaewrudee S, Somboonporn W, et al. Prevalence of hypovitaminosis D in elderly women living in urban area of Khon Kaen province, Thailand. J Med Assoc Thai.2001;84 Suppl:S534-41.
8. Wannasilp N, Kerdhangsoong A, Sribhen K. Reference range of ELECSYS® vitamin D (25-OH) total in healthy Thai men population. Clin Chen Lab Med. 2014;52 Special Suppl:S1753.
9. Abokrysha NT. Vitamin D deficiency in woman with fibromyalgia in Saudi Arabia Pain Medicine. 2012;13: 452–8.
10. Bhatty SA, Shaikh NA, Irfan M, Syed MK, Vaswani AS, Sumbha A et al. Vitamin D deficiency in Fibromyalgia. JPMA. 2010;60:949-51.
11. Wilhelm JD, Ketteler M. Magnesium basics. Clin Kidney J. 2012;5 Suppl:i3-i14.
12. Swaminathan R. Magnesium metabolism and its disorder. Clin Biochem Rev. 2003;24:47-66.
13. Wannasilp N, Poungvarin N, Pokum S, Leowattana W, Mahanonda N. Serum magnesium in Thai coronary artery disease patients. J Med Assoc Thai. 2001;84 Suppl3: S645-9.
14. Matthana MH. The relation between vitamin D deficiency and fibromyalgia syndrome in woman. Saudi Med J. 2011;32:925-29.
15. Hess MW, Hoenderop JGJ, Bindels RJM, Drenth JPH. Systemic review: hypomagnesemia induced by proton pump inhibitor. Aliment Pharmacol Ther. 2012;36:405-13.
16. Omer FS, Engin T, Yasemin T, Cevval U. The relationship between serum trace element levels and clinical parameters in patients with fibromyalgia. Rheumatol Int. 2008;28: 1117-21.

Downloads

Published

2016-12-30