การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้และวางแผนการเคลื่อนไหวในด้านมิติสัมพันธ์ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีรอยโรคที่สมองด้านขวา

การศึกษาเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการรับรู้และวางแผนการเคลื่อนไหวในด้านมิติสัมพันธ์ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีรอยโรคที่สมองด้านขวา

Authors

  • ศิวพร วงศ์พิพัฒน์
  • กนกพร โชคคติวัฒน์
  • ภาริส วงศ์แพทย์

Keywords:

Rey-Osterrieth complex figure (ROCF) test, paper and pencil neuropsychological tests, visual-spatial perception and construction impairment, right hemispheric stroke

Abstract

Objectives: To compare the relative sensitivity of Rey-Osterrieth Complex Figure test (ROCF) with a combined battery of paper and pencil neuropsychological tests (PPNPT) in detecting visual-spatial perception and construction impairment in patients with right hemispheric stroke.

Study design: Cross-sectional study

Setting: Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

Methods: Each patient completed both the ROCF test and the PPNPT of 5 tests including a line bisection, a line cancellation, a star cancellation, a clock drawing, and a figure copying. The relative sensitivity and specifi city of ROCF and of each single paper pencil test was calculated.

Results: Thirty-fi ve stroke patients took part in the study. The average age was 61.6 (SD 11.9) years. Statistical analysis revealed signifi cant correlation of the PPNPT and the ROCF test  at least one test of the PPNPT. The ROCF test could detect abnormalities in these twenty subjects. In addition, it could detect

abnormal performance in two subjects who showed no abnormality in the PPNPT. However, there were no subjects who demonstrated normal in the ROCF but abnormal in the PPNPT.

Conclusion: The Rey-Osterrieth complex test was more relatively sensitive to detect visual-spatial and construction impairment than the combined battery of 5 paper pencil tests

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Teeraleekul W, Suppaphol S, Wongphaet P. Prevalence of hemispatial neglect in hemiplegic patients. J Thai Rehabil. 2005;15:145-54.
2. Suppaphol S, Wongphaet P, Kupniratsaikul P, Jitpraphi C. The normal value of neurophyschological tests for unilateral spatial neglect. J Thai Rehabil. 2001;11:29-34.
3. Plummer P, Morris ME, Dunai J. Assessment of Unilateral Neglect. Phys Ther. 2003;83:732-40.
4. Kerkhoff G. Spatial hemineglect in humans. Prog Neurobiol. 2001; 63:1-27.
5. Appelros P, Nydevik I, Karlsson GM, Thorwallsh A. Assessing unilateral neglect: shortcomings of standard test methods. Disabil Rehabil. 2003;25:473-9.
6. Eschenbeck P, Vossel S, Weiss PH, Saliger J, Karbe H, Fink GR. Testing for neglect in right-hemispheric stroke patients using a new assessment battery based upon standardized activities of daily living (ADL). Neuropsychologia. 2010;48:3488-96.
7. Wilson B, Cockburn J, Halligan P. Development of a behavioral test of visuospatial neglect. Arch Physl Med Rehabil. 1987;68:98-102.
8. Azouvi P, Samuel C, Louis-Dreyfus A, Bernati T, Bartolomeo P, Beis JM, et al. Sensitivity of clinical and behavioural tests of spatial neglect after right hemisphere stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry.
2002;73:160-6.
9. Azouvia P, Bartolomeo P, Beis JM, Perennou D, Pradat-Diehle P, Rousseaux M. A battery of tests for the quantitative assessment of unilateral neglect. Restor Neurol Neurosci. 2006;24:273-85.
10. Chanubol P, Wongphaet P, Saencharoensuthikul N. Normative data of the Modifi ed Rey-Osterrieth Complex Figure Test. J Thai Rehabili Med. 2007;17:14-9.
11. Rapport LJ, Dutra RL, Webster JS, Charter R, Morrill B. Hemispatial defi cits on the Rey-Osterrieth Complex Figure Drawing. Clin Neuropsychol. 1995;9:169-79.
12. Denman SB. Manual for the Denman Memory Battery. Charleston, SC: S.B. Derman, 1984.
13. Ogino T, Watanabe K, Nakano K, Kado Y, Morooka T, Takeuchi A, et al. Predicting executive function task scores with the Rey-Osterrieth Complex Figure. Brain Dev. 2009;31:52-7.
14. Liberman J, Stewart W. Rater agreement for the Rey-Osterrieth Complex Figure test. J Clin Psychol. 1994;50:615-24.
15. Everitt A. An item response theory analysis of the Rey Osterrieth Complex Figure Task. Denton, Texas. UNT Digital Library. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc9783/.Accessed October 3,
2016.
16. Stern RA, Singer EA, Duke LM, Singer NG, Morey CE, Daughtrey EW, et al. The Boston qualitative scoring system for the Rey-Osterrieth complex fi gure: description and interrater reliability. Clin Neuropsychol. 1994;8:309-22.
17. Frank J, Landeira-Fernandez J. Comparison between two scoring systems of the Rey–Osterrieth Complex Figure in left and right temporal lobe epileptic patients. Arch Clin Neuropsychol. 2008;23:839-45.
18. Stone SP, Wilson B, Wroot A, Halligan PW, Lange LS, Marshall JC, et al. The assessment of visuo-spatial neglect after acute stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1991;54:345-50.
19. Noor KA, Sawal HA, Siti AA, Shabiul I, Khairiyah M. Cognitive impairment and memory dysfunction after a stroke diagnosis: a post-stroke memory assessment. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014;10:1677-91.
20. Witte LD, Verhoeven J, Engelborghs S, De Deyn PP, Marie P. Crossed aphasia and visuo-spatial neglect following a right thalamic stroke: A case study and review of the literature. Behav Neurol. 2008;19:177-94.
21. Bruni JE, Montemurro DG, editors. Human Neuroanatomy: a text, brain atlas, and laboratory dissection guide. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 2009. p. 90-113.

Downloads

Published

2017-04-27