การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าหลังการออกกำลังกายแบบไอโซคิเนติกด้วยโต๊ะ NK ดัดแปลงและ CON-TREX ไดนาโมมิเตอร์

การศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียดเข่าหลังการออกกำลังกายแบบไอโซคิเนติกด้วยโต๊ะ NK ดัดแปลงและ CON-TREX ไดนาโมมิเตอร์

Authors

  • ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล Faculty of medicine Prince of Songkla University Hatyai, Songkhla 90110
  • วิภาวรรณ ลีลาสำราญ Faculty of medicine Prince of Songkla University Hatyai, Songkhla 90110
  • อลัน เฟรเดอริก กีเตอร์ Faculty of medicine Prince of Songkla University Hatyai, Songkhla 90110
  • ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล Faculty of engineering Prince of Songkla University Hatyai, Songkhla 90110
  • ปิยาวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ Sikarin Hospital Hatyai, Songkhla 90110

Keywords:

muscle strength, quadriceps, isokinetic exercise

Abstract

Objectives: To compare quadriceps strength after isokinetic exercise using a modifi ed NK table and Con-Trex dynamometer.

Study design: Matched pairs randomized controlled trial.

Setting: Southern Medical Rehabilitation Center, Songklanagarind Hospital.

Methods: Healthy volunteers aged between 18-40 years were selected and matched in pairs as far as possible based on their similar quadriceps muscle strength, sex, age and BMI. Each member of each pair was randomly allocated to an exercise and a non-exercise group. Subjects in the exercise group exercised their right leg using the modifi ed NK table and their left leg using the Con-Trex dynamometer 3 times per week for a total of 6 weeks. Subjects in the non-exercise group were instructed not to exercise for 6 weeks. Quadriceps muscle strength in both legs was measured in triplicate using the Con-Trex dynamometer at baseline and at the end of 6 weeks.

Results: In the exercise group, quadriceps muscle strength (mean peak torque) increased signifi cantly from 83.10 Nm to 94.45 Nm in the right leg (modifi ed NK table) (p=0.004) and from 79.15 Nm to 90.66 Nm in the left leg (Con-Trex dynamometer) (p=0.003). In the non-exercise group, quadriceps muscle strength showed a non-signifi cant slightly decrease in both legs. The change in muscle strength in both legs in the exercise group was signifi cantly different from that in the non-exercise group (p=0.026 and 0.003, respectively). The increase in quadriceps muscle strength in the exercise group did not differ signifi cantly between the right (11.35 Nm, 95%CI 3.7, 19.0) and the left legs (11.51 Nm, 95%CI 3.8, 19.2) (p=0.98).

Conclusion: Isokinetic exercise using the modified NK table at velocity of 30 degree per second can increase quadriceps muscle strength with a magnitude equivalent to the increase using the Con-Trex dynamometer as standard exercise equipment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Nitschke JE. Reliability of isokinetic torque measurement: a review of the literature. Aust J Physiother. 1992;38:125-34.
2. Brown LE, editor. Isokinetics in human performance. Champaign(IL): Human Kinetics; 2000.
3. Wyatt MP, Edwards AM. Comparison of quadriceps and hamstring torque values during isokinetic exercise. J Orthop Sports PhysTher. 1981;3:48-56.
4. Elliott J: Assessing muscle strength isokinetically. JAMA 1987;10:2408-10.
5. Maurer BT, Stern AG, Kinossian B, Cook KD, Schumacher HR. Osteoarthritis of the knee: isokinetic quadriceps exercise versus an educational intervention. Arch Phys Med Rehabil. 1999;80:1293-9.
6. Huang MH, Lin YS, Yang RC, Lee CL. A comparison of various therapeutic exercises on the functional status of patients with knee osteoarthritis. Semin Arthritis Rheum. 2003;32:398-406.
7. Lynberg KK, Ramsing BU, Nawrocki A, Harreby M. Safe and effective isokinetic knee extension training in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1994;37:623-38.
8. Sharp SA, Brouwer BJ. Isokinetic strength training of hemiparetic knee effects on function and spasticity. Arch Phys Med Rehabil.1997;78:1231-6.
9. Hiruntanawat S. Isokinetic Exercise System for Knee Rehabilitation [Thesis]. Songkhla: Prince of Songkla University; 2013.
10. Maffi uletti NA, Bizzini M, Desbrosses K, Babault N, Munzinger U.Reliability of knee extension and fl exion measurements using the Con-Trex isokinetic dynamometer. Clin Physiol Funct Imaging.2007;27:346-53.
11. Murray DP, Brown LE, Zinder M, Noffal GJ, Bera SG, Garrett NM. Effects of velocity-specifi c training on rate of velocity development, peak torque, and performance. J Strength Cond Res. 2007;21:870–4.
12. Andrade AC, Caserotti P, Pereira CM, André E, Sampaio AJ. Reliability of concentric, eccentric and isometric knee extension and fl exion when using the REV9000 isokinetic dynamometer. J Hum Kinet. 2013;37:47-53.
13. Lund H, Sondergaard K, Zachariassen T, Christensen R, Bulow P, Henriksen M, et al. Learning effect of isokinetic measurements in healthy subjects, and reliability and comparability of Biodex and Lido dynamometers. Clin Physiol Funct Imaging. 2005;25:75–82.
14. Thomas AC, Villwock M, Wojtys EM, Palmieri-Smith RM. Lower extremity muscle strength after anterior cruciate ligament injury and reconstruction. J Athl Train. 2013;48:610-20.
15. Pincivero DM, Coelho AJ, Campy RM, Salfetnikov Y, Bright A. The effects of voluntary contraction intensity and gender on perceived exertion during isokinetic quadriceps exercise. Eur J Appl Physiol. 2001;84:221-6.

Downloads

Published

2017-04-27