การศึกษาความชุกทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในผู้ที่ไขสันหลัง บาดเจ็บเรื้อรังและใช้หลอดสวนซิลิโคนชนิดใช้ซ้ำด้วยเทคนิค สะอาด

การศึกษาความชุกทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในผู้ที่ไขสันหลัง บาดเจ็บเรื้อรังและใช้หลอดสวนซิลิโคนชนิดใช้ซ้ำด้วยเทคนิค สะอาด

Authors

  • คุณธัญญ์ เหล่าไพโรจน์
  • อภิชนา โฆวินทะ

Keywords:

re-usable silicone catheter, clean intermittent self catheterization, spinal cord injury, urinary tract infection, prevalence

Abstract

P

Objectives: To study the prevalence of urinary tract infection (UTI) in chronic spinal cord injury (SCI) individuals who used a re-usable silicone catheter for clean intermittent self catheterization (CISC) and factors related with UTI.

Design: A cross-sectional study

Setting: Urodynamic unit, Rehabilitation ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital

Subjects: Individuals with SCI age at least 18 years old who used a re-usable silicone catheter (Fuji System Co.) for CISC at least one year and attended for urodynamic yearly check-up.

Methods: Subjects completed the International Spinal Cord Injury data sets. Urine culture was taken and urine analysis was tested with a urine strip (Arkray AUTION sticks 10EA). UTI was defined as colony count of ≥ 105 colony/ml from urine culture and leukocyte ≥ 250 cell/mm3. Prevalences of UTI during the past year and on the day of the study were reported. Univariate and multivariate analyses were performed to identify factors related with UTI.

Results: There were 78 subjects: 62 males with mean age of 42.8 years old (SD 13.6). Median and interquartile range of durations of CISC catheter were 96 and 104 months. Median and interquartile range of using current re-usable silicone catheter were 13 and 16 months. The prevalence of UTI during the past year was 19.2% and on the day of the study was 15.4%. According to the multivariate analysis, four factors were related with UTI: using collecting appliances for incontinence (OR=19.0; P=0.028), not retracting prepuce for cleaning urethral meatus (OR=20.4; P=0.040), not enough antiseptic solution in the tube (OR=53.2; P=0.029) and lack of self-confidence in performing CISC (OR=57.7; P=0.007).

Conclusion: The prevalence of UTI among SCI individuals using a reuse silicone catheter for CISC is less than 20%. Omittingsome steps that minimized bacteria increases the risk of UTI.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Linsenmeyer TA, Bodner DR, Creasey GH, Green BG, Groah SL, Joseph A et al. Bladder management for adults with spinal cord injury: a clinical practice guideline for health care providers. J Spinal Cord Med 2006; 29: 527-73.

Madersbacher H, Wyndaele JJ, Igawa Y, Chancellor M, Chartier-Kastler E, Kovindha A. Conservative management in neuropathic urinary incontinence. In: Abram P, Cardozo L,

Khoury S, Wein A, editors. Incontinence. 2nd ed. Plymouth: Health publication Ltd; 2002. p. 697-754.

Kovindha A, Mai WN, Madersbacher H. Reused silicone catheter for clean intermittent catheterization (CIC): is it safe for spinal cord-injured (SCI) men? Spinal Cord. 2004;42:638-42.

Hakansson M. Reuse versus single-use catheters for intermittent catheterization: what is safe and preferred? Review of current status. Spinal Cord. 2014;52:511-6.

Vapnek JM, Maynard FM, Kim J. A prospective randomized trial of the LoFric hydrophilic coated catheter versus conventional plastic catheter for clean intermittent catheterization. J Urol. 2003;169:994-8.

Kovindha A. Textbook of spinal cord injury: comprehensive rehabilitation. 2 vols. Chiang Mai: Suthin

Publishers; 2013. (in Thai)

Sauerwein D. Urinary tract infection in patients with neurogenic bladder dysfunction. Int J Antimicrob Agents. 2002;19:592-7.

Wu Y, Hamilton BB, Boyink MA, Nanninga JB. Reusable catheter for long-term sterile intermittent catheterization. Arch Phys Med Rehabil. 1981;62:39-42.

Niyomdecha N. Chlorhexidine gluconate (CHG): antimicrobial activity and medical applications. J Med Tech Assoc Thailand. 2015;43:5115-5126. (in Thai)

Waites KB, Canupp KC, DeVivo MJ. Microbiology of the urethra and perineum and its relationship to bacteriuria in community-residing men with spinal cord injury. J Spinal Cord Med. 2004;27:448-52.

Kovindha A, Wachirarat N, Srikosai P, Soonya O. A fixator to prevent twisiting of a condom. Chiang Mai Med Bull. 1998;37:31-4. (in Thai)

Perlow DL, Gikas PW, Horowitz EM. Effect of vesical overdistention on bladder mucin. J Urol. 1981;18:380-3.

Newman DK, Willson MM. Review of intermittent catheterization and current best practices. Urol Nurs 2011;31:12-28.

Downloads

Published

2016-08-11