ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยเพลงลีลาศจังหวะบีกินต่อสมรรถภาพ การทรงตัวและการเดินในผู้สูงอายุไทยที่มีประวัติหกล้ม

ผลการฝึกออกกำลังกายด้วยเพลงลีลาศจังหวะบีกินต่อสมรรถภาพ การทรงตัวและการเดินในผู้สูงอายุไทยที่มีประวัติหกล้ม

Authors

  • ปภาวดี สุนทรธัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ฐิติพร ภักดีพิบูลย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

Beguine dance, balance training, elderly, fall

Abstract

Objective: To evaluate the effect of a 6-week Beguine dance on balance in Thai elderly with a history of fall.

Study Design: Experimental research, one group design

Setting: Rehabilitation Medicine Department, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital and Day care unit, Prasat Neurological Institute

Participants: Thai elderly aged 60 or older with history of falling

Methods: A 30-minute Beguine dance with simple balance exercisewas set as 2 times per week for 6 weeks. The balance testing consisted of Single-Leg Stance testwith eyes open and close (SLST-EO and SLST-EC), Berg Balance Test, Timed Up and Go Test (TUG) and gait velocity.

Results: Fifteen elderly with mean age (SD) of 79 (7.5) were recruited.The mean difference between pre- and post- training of SLST-EO of right, left leg, SLST-EC of right, left leg were 0.03, 0.36, 0.12, 0.26 sec, respectively. The mean difference (95%CI) between pre and post training of TUG, gait velocity andBerg balance score were 2.11 (1.58, 2.64) sec, 0.10 (0.05, 0.15) m/s and 2.60 (1.62, 3.57), respectively. There were improvement of Time Up and Go test, gait velocity and Berg Balance Scale (P< 0.05).

Conclusion: A 6-week, twice weekly, Beguine danceimprovesdynamic balance and gait velocity in Thai elderly with a history of fall.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Francois P, Helene C, Rejean H. Review article Gait in the elderly. Gait and Posture. 1997;5:128-35.
2. Klaus J, Andreas Z, Roman S. Gait disturbances in old age. Deutsches Arzteblatt international. 2010;107:306-16.
3. Fritz S, Lusardi M. Walking Speed:the sixth vital sign. J Geriatr Phys Ther. 2009;32:2:09.
4. Howe TE, Rochester L, Jackson A, Banks PM, Blair VA. Exercisefor improving balance in older people. Cochrane Database Syst Rev.2007;4:CD004963.
5. ChinHC, CheuhLH, YingTW. Effect of exercise on physical function, daily living activities, and quality of life in the frail older adult: a meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2012;93:237-44.
6. Borges E, Cader S, Vale R, Cruz T, Carvalho M, Pinto F et al. The effect of ballroom dance on balance and functional autonomy among the isolated elderly. Arch Gerontol Geriatr. 2012;55:492-6.
7. Clair AA. Therapeutic uses of music with older adults; in: Music in Physical Exercise. Baltimor, Health Profession Press, 1996, pp 151-67.
8. Trombetti A, Hars M, Herrmann FR, Kressing RW, Rizzoli R. Effect of music based multitask training on gait, balance, and fall risk in elderly people: a randomized controlled trial. Arch Intern Med. 2011;171:525-33.
9. Pruksasri P, Kongin W, Jittanoon P.The effects of social- dance exercise program on balance among the fall-risk elderly. Songkla Med J. 2008;26:323-37.
10. KuptniratsaikulV, Praditsuwan R, Assantachai P, Ploypetch T, Udompunturak S, Pooliam J. Effectiveness of simple balancing training program in elderly patients with history of frequent falls. Clin Interv Aging.2011;6:111–7.
11. Michikawa T, Nishiwaki Y, Takebayashi T, Toyama Y. One-leg standing test for elderly populations. J Orthop Sci. 2009;14:675-85.
12. Steffen TM, Hacker TA, Mollinger L. Age and gender related test performance in community dwelling elderly people: Six- minute walk test, Berg balance scale, timed up &go test, and gait speeds. Phys Ther.2002,82:128-37.
13. Donoghue D, Stokes EK. How much change is true change? The minimum detectable change of the berg balance scale in elderly people. J Rehabil Med. 2009;41:343–6.
14. Kuptniratsaikul V, Dajpratham P, Praditsuwan R. The time up & go a practical basic mobility skills assessment in the elderly. Siriraj Med 2006;58:588-91.
15. Quach L, Galica A, Jones RN, Procter-Gray E, Manor B, Hannan MT, et al. The nonlinear relationship between gait speed and falls: The maintenance of balance, Independent living, intellect, and Zest in the elderly of Boston study. J Am Geriatr Soc. 2011;59:1069-73.
16. Wall JC, Bell C, Campbell S, Davis J. The Timed Get-up- and-Go test revisited: measurement of the component tasks. J Rehabil Res Dev. 2000;37:109-13.
17. Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams JI, Maki, B. Measuring balance in the elderly: validation of an instrument. Can J Pub Health.1992;2:7-11.
18. Studenski S, Perera S, Patel K. Gait Speed and Survival

Downloads

Published

2016-08-11