ปัญหาการกลืนในผู้สูงอายุ (Dysphagia in Elderly)

Authors

  • ปิยะภัทร เดชพระธรรม ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads