การใช้โบทูลินัมทอกซินทางคลินิก (Clinical Use of Botulinum Toxin)

Authors

  • อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา ศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads