ความชุกของภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับท่อไตในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากรอยโรคที่ไชสันหลัง

Authors

  • ชญานุช ทองฉิม ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • นลินทิพย์ ตำนานทอง ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปรีดา อารยาวิชานนท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

บาดเจ็บไขสันหลัง, กระเพาะปัสสาวะทำงานผิดปกติจากระบบประสาท, ปัสสาวะไหลย้อนกลับท่อไต, การทำงานของไต, spinal cord lesion, neurogenic bladder dysfunction, vesicoureteric reflux, renal function

Abstract

Prevalence of Vesicoureteric Reflux in Neurogenic Bladder Dysfunction Patients from Spinal Cord Lesion

Thongchim C, Tamnanthong N, Arayawichanont P

Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Khon Kaen University

Objectives: To determine prevalence of vesicoureteric reflux (VUR) in neurogenic bladder dysfunction patients from spinal cord lesion (SCL)

Study design: Retrospective descriptive study

Setting: Rehabilitation inpatient unit, Srinagarind hospital

Subjects: Two hundred and fifty patients with neurogenic bladder dysfunction due to spinal cord lesion who underwent voiding cystourethrogram (VCUG) and admitted during 1st January 2002 to 31th December 2005.

Methods: The medical records were reviewed retrospectively. Demographic data, VCUG results, and treatment outcome were collected.

Results: The prevalence of VUR was 20.8%. The average time to detect VUR was 44.65 months (3.72 years) after illness. The main etiology of spinal cord lesion was traumatic spinal cord injury (52.8%). Twenty eight point nine percents had lesion at C5-8 level. The severity of lesion according to ASIA impairment scale was A in the majority of patients (61%). Renal functions in patients with VUR were rather low. Medications did not show statistically significant correlation with VUR improvement. However, receiving sphincter relaxant agent gave patients better chance of VUR improvement than no treatment.

Conclusion: There was high prevalence of VUR in patients with spinal cord lesion and neurogenic bladder dysfunction.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads