การผ่าตัดทางประสาทศัลยศาสตร์สำหรับภาวะสมองพิการ - ตอนที่ 2: การรักษาแบบปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบ ประสาทและการดูแลรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ

Authors

  • บรรพต สิทธินามสุวรรณ สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ กลุ่มสหสาขาวิชาชีพสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยสมองพิการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศรัณย์ นันทอารี สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิษณุ กัมทรทิพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มสหสาขาวิชาชีพสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยสมองพิการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads