บทสรุปจากการศึกษาแบบสหสถาบันทะเบียนโรคการฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพาตหลอดเลือดสมองไทย

Authors

  • วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads