ความชุก ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบาดเจ็บสะสมในงานบริการผ้าและความสอดคล้องกับภาวะลมปลายปัตคาตตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ความชุก ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบาดเจ็บสะสมในงานบริการผ้าและความสอดคล้องกับภาวะลมปลายปัตคาตตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

Authors

  • กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ Faculty of Medicine, Siriraj Hospital Mahidol University
  • สิริวดี เงินประเสริฐศิริ
  • ประมวล คำแก้ว
  • ทวี เลาหพันธ์

Keywords:

cumulative trauma disorders, laundry service, prevalence, concordance, Thai traditional medicine

Abstract

Objective: To determine the prevalence of cumulative trauma disorders (CTDs) in laundry service, related factors, and concordance with Lom Plai Pattakad Disorders (LPPDs) in applied Thai traditional medicine (ATTM).

Study design: Descriptive study

Setting: Laundry service unit at Siriraj Hospital

Method: Staff of the laundry service unit at Siriraj Hospital volun-teered to meet a rehabilitation medicine resident doctor and an applied Thai traditional medical practitioner for diagnosis of CTDs and LPPDs respectively. General Health Questionnaire (Thai GHQ–28) was used to assess mental health and the score equal or more than 5 was considered abnormal. The common CTDs such as low back pain (LBP), neck pain, and upper limb disorders, were studied. Concordance between the CTDs and the LPPDs in the same pain region was assessed.

Results: In total, 132 of 151 workers participated in the study. The participation rate was 87.42%. Mean age was 40 (SD 10.4) years. The prevalence rates of all CTDs, LBP, neck pain, and de Quervain’s tenosynovitis were 72.7%, 51.5%, 42.4%, and 11.4% respectively. Factors significantly related to CTDs (p<0.05) were Thai GHQ-28 score ≥5 and lower frequency of exercise. Factors significantly related to LBP (p<0.05) were age, Thai GHQ-28 score ≥5 and lower frequency of exercise. Factors significantly related to neck pain (p<0.05) were female gender, Thai GHQ-28 score ≥5, more working hours per week, low social support, and lower frequency of exercise. The concordance between CTDs and LPPDs was 80.9% (kappa=0.517).

Conclusion: The high prevalence of CTDs, over 70%, was found in laundry service workers. Related factors are abnormal Thai GHQ-28 scores and lower frequency of exercise. High overall concordance between CTDs and LPPDs confirmed that both abnormalities were detected similarly by conventional medicine and ATTM in this population and suggested clinical significance.

References

1. Vincoli JW. Lewis’ Dictionary of occupational and environmental safety and health. Boca Raton: CRC Press LLC; 2000.
2. Chiou P, Borg-Stein J. Cumulative trauma disorders. In: Frontera WR, DeLisa JA, editors. Physical medicine and rehabilitation: principles and practice. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2010. p. 923-36.
3. Nadler SF, Schuler S, Nadler JS. Cumulative trauma disorders. In: Delisa J A, editor. Physical medicine & rehabilitation principle and practice. Philadelphia: William & Wilkins; 2005. p. 615-30.
4. Boonruang T. Work-related musculoskeletal disorders. In: Bovornkitti S, Benjawang Y, Sawanpanyalerd P, editors. Occupational medicine. Bangkok: Krungthep Wechasarn Press; 1999. p. 343-62.
5. Hoaglund FT. Musculoskeletal injuries. In: LaDou J, editor. Current occupational and environmental medicine. 4th ed. New York: McGraw Hill; 2007. p. 45-71.
6. Nahit ES, Pritchard CM, Cherry NM, Silman AJ, Macfarlane GJ. The influence of work related psychosocial factors and psychological distress on regional musculoskeletal pain: a study of newly employed workers. J Rheumatol. 2001;28:1378-84.
7. Charbotel B, Croidieu S, Vohito M, Guerin AC, Renaud L, Jaussaud J, et al. Working conditions in call-centers, the impact on employee health: a transversal study. Part II. Int Arch Occup Environ Health. 2009 ;82:747-56.
8. IJzelenberg W, Molenaar D, Burdorf A. Different risk factors for musculoskeletal complaints and musculoskeletal sickness absence. Scand J Work Environ Health. 2004;30:56-63.
9. Punnett L. Upper extremity musculoskeletal disorders in hospital workers. J Hand Surg Am. 1987;12:858-62.
10. Kamtanode K. The prevalence and work related factors of neck and upper limb musculoskeletal disorders in the toll collectors of the expressway and rapid transit authority of Thailand Bangkok. MSc Thesis: Chulalongkorn University; 2008.
11. Nilchaikovit T, Sukying C, Silpakit C. Reliability and validity of the Thai version of the general health questionnaire. J Psychiatr Assoc Thailand. 1996;41:2-17.
12. Joshi TK, Menon KK, Kishore J. Musculoskeletal disorders in industrial workers of Delhi. Int J Occup Environ Health. 2001;7: 217-21.
13. Foley BS. Occupational rehabilitation. In: Braddom RL, editor. Physical medicine & rehabilitation. 4th ed. Philadelphia: Saunders; 2011. p. 1031-9.
14. Park W, Singh DP, Levy MS, Jung ES. Obesity effect on perceived postural stress during static posture maintenance tasks. Ergonomics. 2009;52:1169-82.

Downloads

Published

2018-12-26