ระบบบริการฟื้นฟูผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง: ข้อคิดจากการประชุม ASCON ครั้งที่ 16 และข้อเสนอสำหรับการพัฒนาในประเทศไทย

ระบบบริการฟื้นฟูผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง: ข้อคิดจากการประชุม ASCON ครั้งที่ 16 และข้อเสนอสำหรับการพัฒนาในประเทศไทย

Authors

  • ดลฤดี ศรีศุภผล Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute (SNMRI)

Keywords:

Spinal Cord Injury, ASCoN

Downloads

Download data is not yet available.

References

References
1. Muldoon M. Asian Spinal Cord Network Information. Retrieved from https://www.ascon.info/index.htm [access 28 Dec 2017]
2. Kovindha A, Editor. 16th ASCoN Conference Abstract book. 2017. Chiang Mai, Thailand.
3. Kovindha A. People with Spinal Cord Injury in Thailand. Am J Phys Med Rehabil. 2017; 96 Suppl: S120-3.
4. Kuptniratsaikul V, Wattanapan P, Wathanadilokul U, Sukonthamarn K, Lukkanapichonchut P, Ingkasuthi K, et al. A Multicenter Study of Efficiency for Rehabilitation Service: A Comparison between institutes. J Thai Rehabil Med. 2014;24:76-85.
5. Khiaocharoen O, Pannarunothai S, Riewpaiboon W. Classification and Alternative Payment for Sub-acute and Non-acute Inpatient Care in Thailand. 2007;16:213-25.
6. Suksathien R. Accessibility to Medical Rehabilitation Service for Acute stroke at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital: Related Factors and Outcomes. J Thai Rehabil. 2014;24:37-43.
7. Khiaocharoen O, Pannarunothai S, Riewpaiboon W, Zungsontiporn C. Rehabilitation Service Development for Sub-acute and Non-acute Patients under the Universal Coverage Scheme in Thailand. J Health Sci. 2015;24:493-509.
8. Komchadluek (2018). Minister of Public Health responds to three questions: what is the direction for our health system? (published online on 3 Jan 2018). Retrieved Jan 5, 2018 from http://www.komchadluek.net/news/edu-health/307933

Downloads

Published

2018-04-30