เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

2022-09-15

Italian Trulli

ด้วยวารสารวิชาการโรงพยาบาล สระบุรี มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และรายงานผู้ป่วย ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง