คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

  • Pakawat Wiwattanaworaset Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, 90110
  • Jarurin Pitanupong Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, 90110
Keywords: quality of life; bipolar disorder;bipolar patients; employment

Abstract

Objective : To assess the quality of life (QoL) and associated factors in bipolar patients
in Songklanagarind Hospital.
Method : This is a cross-sectional study conducted at the Psychiatric Outpatient Clinic,
Songklanagarind Hospital from September to November 2016. Bipolar patients aged
between 18 and 60 years old completed the self-administered questionnaire including
a demographic questionnaire and the WHO quality of life-BREF (WHOQOL-BREF) Thai
version. Descriptive statistics are presented as a mean, frequency, and percentage;
multivariate analysis between variables using logistic regression analysis was
performed.
Results : A total 60.4% of participants had fair QoL, whereas only 1.0% of participants
had poor QoL. The result reveals that there was a statistically significant association
between employment status and QoL (p=0.003). The participants who were employed
had better QoL than the unemployed participants.
Conclusions : Our finding shows a high prevalence of fair QoL in bipolar patients in
Songklanagarind Hospital. Moreover, employment status was associated with better
QoL.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2017-12-28
How to Cite
Wiwattanaworaset, P., & Pitanupong, J. (2017). คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วใน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์. Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 62(4), 299-308. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JPAT/article/view/107478