การให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์ในโรคธาลัสซีเมีย

Authors

  • อรุณี เจตศรีสุภาพ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

-

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความพิเศษ (Special article)