เทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP)

Authors

  • อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Issue

Section

บทความพิเศษ (Special article)