การเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์หลังรับโลหิตชนิดรุนแรงจาก anti-Lea ซึ่งทำปฏิกิริยาที่ 37°C

Main Article Content

พลอยมณี สุวรรณวุฒิชัย

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ย่อวารสาร (Journal Club)