ปัจจัยเสี่ยงที่ใช้ในการทำนายการเกิดภาวะเลือดออกและลิ่มเลือดอุดตัน ในผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute promyelocytic leukemia (APL); รายงานจาก the Children’s Oncology Group Study AAML0631

Main Article Content

สมใจ กาญจนาพงศ์กุล

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ย่อวารสาร (Journal Club)