กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วยวิกฤต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล