กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและ การฟื้นสภาพในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล