กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาโปรแกรมสถานการณ์จำลองเสมือนจริงในรูปแบบสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความรู้ในการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล