กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินแบบมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์: ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล