กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทัศนคติของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลต่อการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล