กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรากำลังย้ายข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ขออภัยหากกระทบ
การใช้งาน คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่ 10 ก.พ.นี้