กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของกลุ่มให้ความรู้ด้านสุขภาพร่วมกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิคต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการทางลบ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล