กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการสอนโดยใช้กลยุทธ์ไดแดคติคที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทฤษฎี การพยาบาลสิ่งแวดล้อมของไนติงเกลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล