กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนคลินิกฝากครรภ์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ VARK ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 1 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล