กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่มีไตวายเฉียบพลัน ระหว่างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในหอผู้ป่วยหนัก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล