กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่มีภาวะโรคความดันโลหิตสูงที่มารับการผ่าตัดตัดต่อลำไส้ : กรณีศึกษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล