กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ระดับความสามารถในการเดินของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลังได้รับการฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล