กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการสอนโดยให้คำแนะนำร่วมกับการใช้คู่มือการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและอัตราการติดเชื้อ ในผู้ป่วยใส่สายระบายน้ำปัสสาวะออกจากกรวยไต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล