กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Relationships beteen Perception of Thalassemia, Selected Basic Conditioning Factors and Self-Care Behaviors of the Adolescents with Thalassemia ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF