กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Development of an Instrument for Patient Classification of the Trauma and Emergency Department of Phon Hospital, Khon Kaen Province ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF