Return to Article Details การเบ่งคลอดในระยะที่สองของการคลอด: ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการพยาบาล Maternal bearing down in the 2nd of labor: recommendations for nursing practice Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล