กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อระดับแมกนีเซียมต่ำในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรงหลังได้รับการรักษาด้วยแมกนีเซียมซัลเฟต Factors effecting subtherapeutic serum magnesium levels in severe pre-eclampsia under treated with magnesium sulfate ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF