กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบและภาวะโภชนาการในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรังสีรักษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF