กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสบการณ์การปฏิบัติดานจิต วิญญาณของพระภิกษุ อาพาธSick Buddhist Monk’s experience in spiritual practice ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF