กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเหตุแห่งความรับผิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ 2539 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล