กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลและบรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล