กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม กับภาวะโลหิตจางและการฝากครรภ์ ที่ครอบครัวมีส่วนร่วม จากสถิติคลอดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy