กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรู้ทางด้านชีวสถิติของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF