กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความรู้ทางด้านชีวสถิติของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล