กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะทางระบาดวิทยา และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง กรณีศึกษาที่โรงพยาบาลนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล