กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปริมาณน้ำตาลในเลือดของกลุ่มผู้บริโภคข้าวหุงแบบเช็ดน้ำและข้าวหุงแบบไม่เช็ดน้ำ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล