กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือหรือแขนต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF