กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับสติปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF