กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพด้านความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล